Gemeente Groningen gelooft in de nieuwe Omgevingswet als oplossing voor meer democratische transparantie en lokale slagkracht. Maar alleen met de juiste timing wordt de nieuwe wet volgens wethouder Roeland van der Schaaf echt een succes. Een goede start maak je maar één keer. 

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in Groningen in volle gang, maar Van der Schaaf krijgt graag meer tijd. Die tijd is nodig voor het op orde brengen van een aantal cruciale onderdelen, waaronder de borging van de ruimtelijke kwaliteit, ICT en financiën. 

Meer informatie