In de gemeente aan de slag met een preventieakkoord voor een gezond gewicht? Het RIVM heeft een wegwijzer gemaakt met een overzicht van alle kennis en producten van het RIVM en partners.

In het Nationaal Preventieakkoord staan ambities om obesitas en overgewicht in Nederland te verminderen. Lokale preventieakkoorden waarin aandacht is voor het terugdringen van overgewicht en het stimuleren van een gezonde leefstijl dragen daaraan bij.

Inzet gemeenten

Om het maken van gezonde voedingskeuzes te vergemakkelijken en sporten en bewegen te stimuleren zijn integrale samenwerking en de inzet van gemeenten belangrijk. Gemeenten die werk willen maken van een lokaal preventieakkoord en een aanpak van overgewicht vinden daartoe instrumenten in de wegwijzer van het RIVM: erkende (gecombineerde) leefstijlinterventies, de Gezonde School-aanpak, handvatten voor een integrale aanpak en inzicht in landelijke feiten en cijfers. De wegwijzer bevat alle kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak overgewicht. Het RIVM deelt op Twitter en onder de hashtag #wijzerovergewicht extra informatie over de aanpak van overgewicht.

Meer informatie