Minister Van Engelshoven van OCW ziet een duidelijke rol voor de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Hierin kan elke regio zich richten op de inwoners en voorzieningen die passen bij de identiteit van de regio en haar inwoners.

Regionale profielen

In haar visiebrief 'Cultuur in een open samenleving' vraagt de minister gemeenten en provincies om in samenwerking met culturele instellingen regionaal cultuurbeleid te maken. Ze adviseert ‘regionale profielen’ op te zetten, waarin aandacht is voor voorzieningen in top-keten-basis die passen bij de identiteit van de regio en haar inwoners. In deze profielen komt een visie op cultuurbeleid vanuit eigen kracht van de regio, uitdagingen, functies en programma’s en duidelijkheid over financiering.

Vijf thema’s

De uitwerking van het cultuurbeleid door het Rijk is op basis van 5 thema’s:

  • Cultuur maakt nieuwsgierig (denk aan: cultuur in onderwijs)
  • Ruimte voor nieuwe makers en cultuur (denk aan: talentontwikkeling)
  • Een leefomgeving met karakter (denk aan: geld voor monumenten)
  • Cultuur is grenzeloos (denk aan: internationalisering)
  • Een sterke culturele sector (denk aan: arbeidsvoorwaarden)

Regionaal beleid

De regionale profielen moeten vóór 1 november bij het ministerie binnen zijn. Het ministerie heeft een incidenteel bedrag van 325 miljoen euro gereserveerd voor monumenten. Daarnaast is er 80 miljoen extra beschikbaar voor cultuur. Meer informatie over het cultuurbeleid vindt u in de Verkenning ‘Cultuur voor de stad, land en regio’ onder ‘Meer informatie’.

Meer informatie