Patrick Welman, VNG-commissielid Werk & Inkomen en wethouder in Enschede, vroeg in Binnenlands Bestuur opnieuw aandacht voor de inhoudelijke en financiële problematiek rondom beschermingsbewind.

Gemeenten doen veel moeite om de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten, bewindvoerders en maatschappelijke partijen tot stand te brengen. En zij ontwikkelen of hebben reeds passend aanbod (budgetbeheer met begeleiding) voor de burger wanneer beschermingsbewind een te zwaar middel blijkt te zijn. ‘Gemeenten doen veel moeite om de explosie aan kosten voor beschermingsbewind onder controle te krijgen. Wij zijn daar niet uniek in. We kozen voor dit traject en de rechter zegt dat dit niet de juiste route is. Wel zien wij bevestigd dat maar één partij kan helpen en dat is het rijk. Daar zit mijn grootste teleurstelling. De ministeries van Veiligheid en Justitie en SZW en de Tweede Kamer geven niet thuis. Zij steken hun kop in het zand en gemeenten moeten oplossingen zoeken’, aldus Patrick Welman.

Meerdere oplossingen mogelijk

Als lid van de VNG-commissie Werk en Inkomen bood Welman in april 2016 met Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ aan de vaste Kamercommissie SZW. Eén van de onderdelen was meer sturing op beschermingsbewind, procesmatig en financieel, zodat gemeenten de burger een passend aanbod kunnen doen. Voor een groep mensen is beschermingsbewind het juiste aanbod, voor anderen niet.

Heerma en Schouten hebben ook een motie ingediend op dit onderwerp. Een ruime tijd later wordt er nu pas uitvoering aan gegeven. Patrick Welman: ‘en ook al wordt die motie uitgevoerd: het probleem wordt niet minder. In de meeste gemeenten gaat 40 tot 50 procent van de bijzondere bijstand op aan beschermingsbewind. Dat heeft zijn doel, maar er zijn meer oplossingen. Dan moet je gemeenten wel positie geven. We mogen nu alleen betalen.’

Meer informatie