Er komt extra geld voor een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder wonen, lerarensalarissen en veiligheid. Het rijk heeft hierbij eenzijdig interbestuurlijke afspraken naast zich neergelegd door deze extra investeringen niet om te zetten naar accres voor gemeenten en provincies.

Dit schrijven de VNG, IPO en UvW in een brief aan de minister van Financiën.

Samen trap op, samen trap af

De interbestuurlijke afspraken schrijven voor dat als het rijk ruimte krijgt voor extra uitgaven dit ook leidt tot extra financiële ruimte voor gemeenten en provincies. Ook het extra investeringspakket waartoe nu is besloten, valt onder die afspraken.

Dit bewijst nogmaals dat naast de financiële verhoudingen, de verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen zeer urgent is.

We verzoeken de minister van Financiën de normeringsafspraken alsnog toe te passen en willen binnenkort een gesprek hierover.

Meer informatie