De oploop van de opschalingskorting wordt in 2020 en 2021 incidenteel geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen die gemeenten niet hoeven af te dragen aan het Rijk. Dit kondigt het Rijk aan in de vandaag gepresenteerde brief over het herstel- en steunpakket corona.

VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Als VNG zijn we al lange tijd met het Rijk over de opschalingskorting in gesprek. Voor het eerst wordt er nu iets gedaan aan de opschalingskorting, een langdurige wens van gemeenten. Dit is een eerste stap. Met wat ons betreft de afschaffing van de opschalingskorting als volgende stap.’

Verder schrijft het Rijk in de brief dat er geld beschikbaar komt voor medeoverheden voor de compensatie van inkomstenderving, lokale culturele voorzieningen, lokale vrijwilligersorganisaties, buurt- en dorpshuizen, SW-bedrijven en toezicht en handhaving. Ook stelt het kabinet € 30 miljoen extra beschikbaar om de verkiezingen te organiseren conform de corona-maatregelen.

Meer informatie