Minister Ollongren wil het Right to Challenge (overname van gemeentelijke taken door bewonersinitiatieven) verankeren in artikel 150 van de Gemeentewet. Ze heeft de Tweede Kamer daar op 17 oktober per brief over geïnformeerd. 

Door het opnemen van een kan-bepaling wil zij gemeenteraden stimuleren, actief na te denken over hoe inwoners en lokale verenigingen zelf collectieve voorzieningen kunnen uitvoeren. Met deze verankering wil de minister expliciet maken dat inwoners een uitdaagrecht hebben.

Consultatie

Het ministerie legt op dit moment de laatste hand aan het concept wetsvoorstel en legt dat daarna via de gebruikelijke kanalen voor aan belanghebbende partijen. Ook de VNG zal om een reactie worden gevraagd. We zullen het voorstel dan ook aan onze achterban voorleggen voor input.

Aanvulling op representatieve democratie

Via Right to Challenge kunnen (georganiseerde) inwoners (delen van) taken van gemeenten overnemen. Inmiddels doen meer dan 130 gemeenten iets met het uitdaagrecht, omdat zij de meerwaarde zien van de aanpak. Op deze manier kunnen inwoners niet alleen meedenken over de inrichting van hun eigen leefomgeving, maar ook meedoen. Doordat inwoners zich eigenaar voelen van hun initiatief ontstaan inspirerende voorbeelden.

De VNG ondersteunt gemeenten bij het implementeren van het uitdaagrecht via het programma Democratie in Actie.

Meer informatie