Bij de vakbeurs voor de vastgoedsector Provada, is afgelopen dinsdag de 'Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn' van de Retailagenda gepresenteerd.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG werken momenteel samen aan een landelijke handreiking Dienstenrichtlijn. Deze handreiking wordt naar verwachting in september 2019 gepresenteerd. 

Veel vragen

Medewerkers van de Retailagenda signaleren dat er bij gemeenten veel vragen leven over de toepassing van de Dienstenrichtlijn en de gevolgen voor gemeenten. Daarom heeft de Retailagenda alvast de leidraad 'Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn' opgesteld. De inhoud is gebaseerd op op de voorstudie van Rho adviseurs, Bureau Stedelijke Planning  en Locatus.

Meer informatie