Wat is echt van belang om te weten of inwoners goed ondersteund worden? Samen met de gemeenteraad, aanbieders en accountants onderzochten tien gemeenten hoe zij vanuit eenvoud en bedoeling kunnen verantwoorden in het sociaal domein. De resultaten zijn nu bekend.

De gezamenlijke zoektocht blijkt te hebben geleid tot 'ingrediënten die elke gemeente kan gebruiken voor haar eigen recept voor anders verantwoorden', aldus de onderzoekers.

Innovatief en efficiënt

De deelnemende gemeenten experimenteerden in pilots met het innovatiever en efficiënter maken van verantwoording zodat deze aansluit bij de doelen van het sociaal domein. Door dit alles transparant en in de ‘spotlight’ te doen, kunnen andere gemeenten van hen leren over wat werkt en wat niet.

Veel mogelijk

De rapportage geeft een overzicht van het handelingsperspectief en de randvoorwaarden die nodig zijn om anders te kunnen verantwoorden. De onderzoekers concluderen dat er veel mogelijk is binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Meer informatie