Het merendeel van de 350 woningcorporaties voldoet aan de eisen die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt aan financiën, rechtmatigheid, integriteit en governance. Dat blijkt uit de ‘Resultaten integrale individuele beoordeling woningcorporaties 2016’.

De corporaties die de fout in gaan doen dat vooral op het terrein van governance en rechtmatigheid. Ook blijft integriteit een aandachtspunt. De Aw intensiveert in 2017 daarom haar toezicht op governance en integriteit.

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties hun middelen zo inzetten dat zij nu en in de toekomst blijven voldoen aan hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Aw kijkt hierbij naar zowel individuele woningcorporaties als de corporatiesector in haar geheel. 

Meer informatie