Welke huidige en toekomstige arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties belangrijk voor de nieuwe cao Gemeenten en cao SGO? Om hierĀ een duidelijk beeld van te krijgen hebben VNG, WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF voor de zomer een gezamenlijke vragenlijst uitgezet.

Publicatiedatum

Tussen 19 juni en 12 juli konden medewerkers bij gemeenten en gemeentelijke organisaties de digitale vragenlijst invullen. De resultaten worden volgende week vrijdag, 4 september, om 12.00 uur gepubliceerd.