Respijtzorg is de tijdelijke vervanging van mantelzorg zodat de mantelzorger 'op adem kan komen'. Hoe kan deze vorm van vervangende zorg worden verbeterd, en breder beschikbaar en bekend worden gemaakt voor mantelzorgers?

Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS, gaat het samen met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgkantoren in kaart brengen. Zij is onlangs door minister Hugo de Jonge (VWS) aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg.

Enquête

De bedoeling is respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en het aanbod (lokaal en regionaal) te verbreden. Op dit moment loopt nog een enquête van de VNG en Movisie onder gemeenten die input moet opleveren waarmee we de aanjager respijtzorg willen voorbereiden en informeren.

Meer informatie