De requirements voor de plansoftware en toepasbare regel software voor de Omgevingswet hebben een update ondergaan. Samen met gemeenten en softwareleveranciers heeft de VNG deze software specificaties (requirements) opgesteld. Ze dienen als basis voor het verwervingsproces van Omgevingswet software door gemeenten. 

Ze helpen de inhoudelijk specialisten (o.a. planjuristen en vergunningverleners), ICT-medewerkers (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de te verwerven of aan te passen software.

De volgende software requirements zijn beschikbaar via GEMMAonline:

Op grond van voortschrijdend inzicht tijdens de ontwikkeling van de wetgeving en nieuwe inzichten vanuit leveranciers, worden deze specificaties maximaal een keer per kwartaal up to date gebracht.