Bij de invoering van hoofdstuk 10c CAR-UWO is gebleken dat de bepalingen in hoofdstuk 10c CAR over de werkingssfeer en de werknemerspremie niet volledig zijn. Daarom sturen we u een nieuwe LOGA-brief met een aanvulling op redactie van de reparatie-uitkering.

De artikelen 10c:1 en 10c:7 CAR worden aangepast en in deze LOGA-brief besproken. De CAR-wijzigingen staan in de bijlage bij deze brief.

De CAR-artikelen treden op 1 januari 2018 in werking tegelijkertijd met hoofdstuk 10c CAR.

Meer informatie