De gemeente Rotterdam is gestart met het diversiteitsprogramma Relax, dit is Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst Hoe lokale identiteit deuren opent, op 2 oktober, vertelt de Rotterdamse wethouder integratie, Bert Wijbenga, over de ervaringen tot nu.

In de gemeente Rotterdam staat diversiteit hoog op de politieke agenda. Het college heeft voor de thema’s Integratie & Samenleven het actieprogramma Relax, dit is Rotterdam opgezet. Daarmee wil het college werken aan een ‘ontspannen samenleving’.

Diversiteit als gegeven

Diversiteit in Rotterdam is allang geen keuze of streven meer, het is een gegeven. Samenleven is een zaak van alle Rotterdammers, ongeacht hun afkomst, seksuele gerichtheid, geloof (of niet), huidskleur, leeftijd, inkomen, favoriete voetbalclub of muziekvoorkeur. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat iedere inwoner gezien en gehoord wordt als mens, en niet steeds te maken krijgt met (onbewuste) vooroordelen.

Rotterdam erkent dat de grote diversiteit in de stad betekent dat er verschillen zijn die soms ongemak geven. Binnen de grenzen van de rechtsstaat mag iedereen zichzelf zijn en dit uitdragen. Met Relax, dit is Rotterdam wil de stad meer ontspannen leren omgaan met diversiteit en onnodige polarisatie tegengaan.

Startbijeenkomst van het programma Divers & Inclusief

Hoe lokale identiteit deuren opent is de startbijeenkomst van het programma Divers & Inclusief. Dit programma ondersteunt gemeenten die naar de juiste manier zoeken om op de groeiende diversiteit in te spelen.