De VNG heeft een rekenmodel laten ontwikkelen waarmee gemeenten eenvoudig de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen berekenen. Het model is vandaag gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres over gemeentefinanciën.

Het rekenmodel is geschikt voor gemeenten die nog aan het begin staan van deze opgave. U kunt er verschillende scenario’s en ambities mee doorrekenen, zodat u een beeld krijgt van de financiële impact in uw gemeente. Dit kan een basis vormen om hierover het gesprek te voeren met het management en bestuur. Gemeenten die al verder zijn, kunnen de uitkomsten van de eigen berekeningen leggen naast de uitkomsten van het rekenmodel.

Het model brengt de kosten in beeld aan de hand van de kengetallen in de Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. 

Meer informatie