Het ministerie van VWS maakte 3 april maatregelen bekend om pgb-houders en zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Zo kunnen pgb-houders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties zodat ze hun zorgverlener door kunnen blijven betalen.

Een voorwaarde hiervoor is dat budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De formulieren om dit te registreren zijn nu beschikbaar.

Verzoek aan de budgethouders

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg, nu én na de coronacrisis, dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. VWS vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met corona(maatregelen) door te betalen en te registreren. Pgb-houders registeren de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener.

De formulieren

Budgethouders die zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona, kunnen deze zorguren bijhouden in 2 speciale formulieren. Het gaat om een formulier voor budgethouders op basis van de Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet, en een formulier voor budgethouders met een Zvw-pgb.

Deze formulieren zijn handvatten om de registratie voor pgb-houders gemakkelijker te maken.

Zie ook