Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) draait inmiddels op volle toeren en de regioadviseurs ondersteunen en adviseren de regio’s vraaggericht. De vragen vanuit de regio’s zijn zeer uiteenlopend en liggen op een breed scala van thema’s.

Denk hierbij aan de invoering van de Wvggz, invoering van ggz-ervaringsdeskundigheid en governancevraagstukken rond Zorg en Veiligheid.  Het leggen van verbindingen en het delen van ervaringen uit het land zijn wel de meest voorkomende vragen.

Wvgzz: hoorfunctie

Als bij de VLOT-regioadviseurs veel gelijksoortige vragen binnenkomen, zoals bij de invoering van de Wvgzz, kan VLOT daar ook een concreet product voor maken. Zo werden samen met landelijke ketenpartners en gemeenten een aantal sessies belegd met als concreet product een infographic met scanario's hoorfunctie (pdf)

Wet zorg en dwang, ex-gedetineerden

Momenteel krijgen we ook veel vragen over de Wet zorg en dwang. Deze wet heeft geen ondersteuningsprogramma, maar VLOT ondersteunt hierin door desgevraagd sessies te beleggen. Daarnaast zal VLOT (net als voor de Wvggz) een checklist voor gemeenten ontwerpen.

Toenemende ondersteuningsvragen zijn er ook omtrent ex-gedetineerden en nazorg jeugddetentie. De regioadviseurs helpen met het leggen van verbindingen tussen Zorg- en Veiligheidshuizen, PI’s, DJI en gemeenten. 

Ketenveldnorm, ook in niet-pilotregio's

Bij de invoering van de ketenveldnorm ondersteunt VLOT ook de niet-pilotregio’s. Onze rol is dan vooral meedenken hoe deze ketenveldnorm goed te implementeren en ondersteunen in het leggen van verbindingen tussen de benodigde partijen in de regio en het delen van goede ervaringen uit het land.

Veel goede dingen, meerwaarde onafhankelijk advies

Alle VLOT- adviseurs laten weten dat er in de regio’s heel veel goede dingen gebeuren op het snijvlak van zorg en veiligheid. Tijdens het congres Voorbij de Verwarring is daar volop aandacht aangegeven, kijk voor een terugblik op www.voorbijdeverwarring.nl

Tegelijkertijd valt het op dat het soms allemaal best ingewikkeld is, of gemaakt wordt. Juist dan kan het helpen om een onafhankelijke regioadviseur te benaderen voor een frisse blik. De adviseurs kunnen ook snel informatie inwinnen bij landelijke projectleiders op diverse thema’s en bij ZonMW toetsen of er wellicht subsidies/vouchers zijn om bepaalde onderwerpen net iets gemakkelijker te implementeren.

Meer informatie

Loopt u rond met vragen, zoekt u iemand die eens meedenkt of heeft u behoefte aan een kritische sparringpartner?
Neem dan contact op met de VLOT- regioadviseurs via www.vng.nl/VLOT