De VNG heeft 3 artikelen van de Model-APV redactioneel-technisch aangepast. Het betreft (het facultatieve) art. 2:64 over bijen, art.3:7 over weigeringsgronden van een prostitutievergunning en (het facultatieve) art. 5:23 (variant 2) over een voorafgaande melding voor het houden van een snuffelmarkt.