Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven.

Voor het personeel van de veiligheidsregio’s dat in dienst is van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het ambulancepersoneel, omdat dit een eigen CAO volgt) is in de ‘aanpassingswetgeving in verband met de invoering van de Wnra’ uitstel verleend.

Toelichting

Het afgelopen jaar is tussen het LOBA en het LOGA overleg gevoerd omtrent het zogenaamde ‘tussenjaar’ van 2020, het jaar waarin in ieder geval nog uitstel is verleend van de Wnra voor personeel veiligheidsregio’s. In deze brief worden veiligheidsregio’s geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn:

1.    De CAR-UWO wordt in 2020 in stand gehouden, speciaal voor de veiligheidsregio’s.
2.    Brandweerkamer en vakbonden kunnen in 2020 aparte afspraken blijven maken over de brandweerhoofdstukken in de CAR-UWO.
3.    Afspraken in de Cao Gemeenten in 2020 worden in 2020 vertaald naar de CAR-UWO. Die aanpassingen houden in: 
a.    De in de Cao Gemeenten afgesproken salarisverhogingen.
b.    De in de Cao Gemeenten afgesproken voorwaarden voor de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.

Aanpassingen in de CAR-UWO worden bekend gemaakt met LOGA-brieven. Voor het jaar 2021 en verder worden in de loop van 2020 afspraken gemaakt.

Meer informatie