De VNG krijgt regelmatig vragen over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording: blijft de ingangsdatum of komt er uitstel? Het ministerie van BZK gaf recent meer duidelijkheid hierover. De koers is nog steeds invoering ingaande controlejaar 2021, afhankelijk van de parlementaire behandeling.

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie.

Handreiking VNG en IPO

Binnenkort publiceren VNG en IPO in samenwerking met enkele gemeenten en provincies een handreiking met adviezen en best practices. De commissie BADO bracht in april al een notitie uit over de praktische uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording. 

Meer informatie