Op 15 maart heeft de SVB de verantwoordingen over de betalingen van de pgb's binnen de Wmo en Jeugdwet vastgesteld. De rechtmatigheid van de betalingen is aanzienlijk verbeterd, maar nog niet voldoende voor een goedkeurende controleverklaring.

Rechtmatigheid verbetert, maar is nog niet goed

De raad van bestuur van de SVB stelt vast dat de uitvoering van het trekkingsrecht afgelopen jaar niet volledig rechtmatig was.

  • Het percentage van de rechtmatigheid is 92,31% voor de Wmo en 89,52% voor de Jeugdwet.
  • Ter vergelijking: in 2016 was dit voor beide wetten 66%.

Onrechtmatigheid betekent niet dat betalingen door de SVB onterecht zijn verricht. Vaak is de declaratie wel correct en is de zorg geleverd, maar ontbreekt bijvoorbeeld een machtiging van vertegenwoordiging of is nog gedeclareerd op basis van een zorgovereenkomst die is vastgesteld ten tijde van de coulance tot en met het najaar van 2016. Hierdoor voldoet de declaratie niet aan de officiële rechtmatigheidsnormen.

Verbetering rechtmatigheid

Vernieuwing van de ICT is nodig voor verdere verbetering van de rechtmatigheid. Dit geldt voor gemeenten, maar ook voor de SVB. De SVB verwacht pas na volledige implementatie van het nieuwe PGB2.0-systeem een goedkeurende controleverklaring van de accountant te kunnen opleveren.

Accountantscontrole gemeenten

Afgelopen jaar waren SVB en VNG al regelmatig in gesprek met de accountants van gemeenten over de verbetering van de rechtmatigheid en de aansluiting op het gemeentelijke proces voor de jaarrekeningen. Daarom is er dit jaar een uitgebreidere ICT paragraaf opgenomen in de verklaringen en volgt er weer een projectiebrief per gemeente.

Nog aanvullende werkzaamheden

Gemeenten kunnen echter niet volledig steunen op de controleverklaring van de SVB. Voor de gemeentelijke jaarrekeningen over 2017 moet u aanvullende werkzaamheden verrichten, om de rechtmatigheid van de uitgaven binnen de gemeente vast te stellen.

Meer informatie