De internetconsultatie over het wetsontwerp 'abonnementstarief' Wmo 2015 is gestart, tot 30 juni is er gelegenheid te reageren. U kunt uw reactie (ook) naar de VNG sturen, we stellen een reactie op namens de gemeenten.

Vorige week vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de VNG en minister Hugo de Jonge (VWS) over het abonnementstarief: een eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen onafhankelijk  van de omvang van de ondersteuning, het inkomen, het vermogen en de samenstelling van het huishouden. Van het begin af aan heeft de VNG financiële en principieel-inhoudelijke bezwaren gehad tegen de voorgenomen maatregel.

Reageren

  • internetconsultatie, hier vindt u ook het wetsvoorstel (reageren mogelijk tot 30 juni)
  • via de VNG: stuur uw reactie, uiterlijk 26 juni, naar ons via info@vng.nl

Gevolgen

De maatregel leidt ertoe dat inwoners met hogere inkomens, die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp op kosten van de gemeenschap. Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen. Voor gemeenten brengt de maatregel financiële risico's met zich mee.

Middeninkomens

De maatregel is niet nodig om stapeling van zorgkosten bij middeninkomens tegen te gaan. Gemeenten voeren al jaren een eigenbijdrage-beleid waarmee zij dit doel al bereiken.

Extra kosten gemeenten

Een vast tarief van € 17,50 per maand heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de administratie minder complex. Maar het betekent wel dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht'. Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast het directe effect van de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

Meer informatie