De reactietermijn voor de ledenraadpleging die het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt over de conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2019 is verlengd. De arbeidsvoorwaardennota is het uitgangspunt van de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten 2019.

De reactietermijn om te reageren op de voorstellen die in de conceptarbeidsvoorwaardennota staan wordt op veler verzoek verlengd. De nieuwe reactietermijn is gesteld op vrijdag 9 november 2018. Dit geeft gemeenten en aangesloten organisaties bij het CvA ruimer de tijd om vragen beantwoord te krijgen en hun reactie te geven.

Harmonisatie van het bovenwettelijk verlof

Een van de onderdelen waar vragen over worden gesteld is het voorstel tot harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Eerder lichtten wij dit voorstel toe. 

Procedure

Door het verlengen van de reactietermijn wordt de arbeidsvoorwaardennota op donderdag 6 december ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de VNG. Nadat het bestuur de arbeidsvoorwaardennota heeft vastgesteld starten de onderhandelingen met de vakbonden.

Reageren

Van elke gemeente heeft de gemeentesecretaris de ledenbrief een link naar het reactieformulier ontvangen. In organisaties die bij het CvA zijn aangesloten heeft de directeur bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier ontvangen. Reageren kan tot en met vrijdag 9 november 2018.

Meer informatie