De VNG staat positief tegenover de Wet Bevorderen samenwerking en Rechtmatige Zorg maar wenst nog een aantal aanpassingen in de wettekst en in de memorie van toelichting. Dit schrijft de VNG in een brief aan het ministerie van VWS.

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties (bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).

Opmerkingen

De VNG maakte een uitvoeringstoets, samen met gemeenten, het hoofd van het informatieknooppunt zorgfraude en een afgevaardigde van het waarschuwingsregister zorg en welzijn. De opmerkingen over het IKZ en het Waarschuwingsregister zijn onderverdeeld in vier categorieën: algemeen, juridisch, ICT en beleidsmatig.

Advies

We adviseren namens gemeenten om naar aansluiting te zoeken met al bestaande initiatieven rondom het Extern Verwijzing Register (EVR) en het Register Integriteit Zorg (RIZ).

Ook vinden we het van wezenlijk belang dat Stichting Inlichtingenbureau opgenomen wordt in de wet om de gegevens tussen gemeenten en zorgpartners op een veilige en juridische geborgde wijze te transporteren en hen op te laten treden als verwerker van deze gegevens. 

Meer informatie