De VNG is blij met de voortvarendheid waarmee het wetstraject is gestart om experimenten met wietteelt mogelijk te maken. Een onafhankelijke commissie zal nog adviseren over de specifieke invulling van het experiment. Met oog op deze nadere uitwerking geven we het kabinet aandachtspunten mee.

Het doel zou moeten zijn om tot haalbare en uitvoerbare experimenten te komen. Experimenten die bovendien leiden tot voldoende kennis en inzicht over het terugdringen van illegale wietteelt.

VNG-standpunt

De VNG reageerde 20 maart per brief op een verzoek van minister Grapperhuis (JenV) om een advies over het conceptwetsvoorstel 'Uniform experiment gesloten coffeeshopketen'. In deze brief geven we een aantal aandachtspunten mee voor de nadere uitwerking.

De belangrijkste zijn:

  1. Geef gemeenten de mogelijkheid een experiment te verlengen: een abrupt einde na vier jaar is een serieuze belemmering voor telers, coffeeshops en gemeenten om deel te nemen.
  2. Stel niet als voorwaarde dat alle coffeeshops binnen een gemeenten deelnemen aan het experiment.
  3. De experimenten moeten bij uitstek een mogelijkheid zijn om ook andere vormen van gebruik en distributie dan de traditionele, commerciële coffeeshops te testen.
  4. Ruimte voor verschil in uitvoering is noodzakelijk met oog op de lokale situatie, ook moet er ruimte zijn voor tussentijdse aanpassing en bijsturing.
  5. Betrek ook gebruikers en coffeeshophouders bij de experimenten.

Belangrijke aspecten

Voor gemeenten zijn drie aspecten van belang:

  1. Volksgezondheid: preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  2. Criminaliteit en overlast: het bestrijden van de illegale teelt en verkoop door de criminele netwerken (door intensieve handhaving en repressie).
  3. Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en consumptie.

Beperkte schaal

Tot slot: de schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.

Adviescommissie

De VNG is graag bereid om ook onze kennis, expertise en netwerken te delen met de onafhankelijke adviescommissie en het Rijk, om zo gedegen en haalbare experimenten op te zetten die bijdragen aan de beleidsdoelen.

Meer informatie

Zie ook