Op 24 november 2021 zijn er herindelingsverkiezingen. In het wetsvoorstel Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 staan de maatregelen om deze verkiezingen coronaproof te houden. De VNG, NVVB en NGB adviseren vervroegd stemmen te laten vervallen. Ook plaatsen we kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid.

De VNG, NVVB en NGB hebben op verzoek van de minister van BZK gereageerd op het wetsvoorstel voor de herindelingsverkiezingen. Onze belangrijkste opmerkingen zijn:

  • We onderschrijven de keuze om een aantal maatregelen, zoals het briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder, te laten vervallen. Maar de beslissing om bij de herindelingsverkiezingen het vervroegd stemmen in verband met covid-19 in stand te laten, volgen wij niet. Wij adviseren om ook deze maatregel te schrappen.
  • Als het vervroegd stemmen van kracht blijft, hebben we opmerkingen bij de openingstijden van de stembureaus, het proces rondom het berekenen van het gemeentetotaal, de bevoegdheidstoekenning bij de handhaving van de orde op de tellocatie, en de samenloop met het experiment centrale stemopneming.
  • Het is van belang dat de herindelingsgemeenten bijtijds weten welke wettelijke maatregelen daadwerkelijk gaan gelden. Helderheid van de Tweede Kamer hierover is vóór het zomerreces nodig.
  • Gemeenten hebben minimaal 3 maanden nodig om veranderingen bij een verkiezing door te voeren. Wij verzoeken de minister daarom de gemeenten vóór 24 augustus 2021 te voorzien van de benodigde implementatieondersteuning. 
  • We verwachten dat de gemeenten voor alle extra gemaakte kosten een reële, financiële compensatie ontvangen. 

Meer informatie