In het consumentenprogramma Kassa van zaterdag 30 november was er aandacht voor het verdwijnen van de gemeentepolis in enkele gemeenten. In het item stonden inwoners centraal met een kleine beurs, die door het verdwijnen van de gemeentepolis nog kwetsbaarder worden.

De premie gaat omhoog, de polis dekt minder zorg en de kosten voor het eigen risico stijgen.

In de uitzending werd de oproep gedaan aan gemeenten om toch nog eens te kijken of de gemeentepolis behouden kan worden. Hiervoor zou dekking gevonden kunnen worden in het budget voor armoedebestrijding.

Reactie VNG

Hierop heeft de VNG de volgende reactie naar Kassa gestuurd.

Gemeenten hebben (in tegenstelling tot de overschotten bij het Rijk) grote tekorten in het sociaal Domein doordat het Rijk gemeenten te weinig geld geeft voor taken op het gebied van zorg en werk. Het idee dat er nog ergens geld niet besteed zou worden is ongefundeerd.

Het geld dat beschikbaar is voor armoedebestrijding biedt geen ruimte. Dit budget wordt niet alleen ingezet voor middelen die kinderen bijvoorbeeld voor school nodig hebben of om te kunnen sporten.

Het wordt ook besteed aan het verstrekken van bijzondere bijstand als mensen in de problemen komen doordat de wasmachine ineens stuk gaat of door de belastingtoeslagen.

Gemeenten maken eigen afweging

Daarnaast is het niet aan het Rijk om te bepalen hoe gemeenten dit geld besteden. Gemeenten maken daar een lokale afweging in. Als het Rijk nog een extra taak of verplichting bij gemeenten wil neerleggen, dan moet daar ook extra budget voor vrijgemaakt worden.