Jan Menting, ambassadeur Zorglandschap Jeugd, over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd: 'de juiste speerpunten, maar bied ruimte voor groei en ontwikkeling'. Lees zijn reactie in de nieuwste blog. 

Op 16 april lanceerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge met meerdere partners waaronder de VNG het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Jan Menting is ambassadeur Zorglandschap jeugd. Hij is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp. Wat vindt hij van het actieplan Zorg voor de Jeugd?

De totstandkoming was een interessant en intrigerend proces. Het programma heeft zowel vanuit de praktijk als vanuit de politiek/bestuurlijke realiteit, de nodige urgentie gekregen.

 

De urgentie vanuit de praktijk: een langgerekt wielerpeloton

We zijn alweer drie en een half jaar op weg in de nieuwe, gedecentraliseerde werkelijkheid en de stand van zaken anno 2018 is even divers als het aantal gemeenten en aanbieders.  Ik vergelijk decentrale ontwikkeling van de jeugdhulp  graag met het wielerpeloton: het peloton is zeer langgerekt. Het verschil tussen de kop en de staart is enorm. Daardoor zijn alle kwalificaties in ieder geval deels waarheid: van 'het gaat geweldig goed' tot 'het gaat helemaal niet goed'.

Oftewel: er valt net zoveel te zeggen over ‘het halflege glas’ als over ‘het halfvolle glas’ en beiden zijn realiteit. Eén ding staat onomstotelijk vast: er is nog een hele weg te gaan! Dat besef lijkt overigens goed en breed door te dringen in ambtelijk en bestuurlijk Nederland en dat helpt om tot haalbare vernieuwing en verandering te komen.

De politiek/bestuurlijke werkelijkheid: hoe laat je gras het snelst groeien?

De Tweede Kamer en het departement tonen ongeduld: de cliënt heeft nog onvoldoende profijt van de veranderingen en het streven naar een ononderbroken ontwikkeling van het kind staat nog te weinig centraal. Daarmee samenhangend worden professionals, met name de professionals werkzaam in de lokale teams, onvoldoende ondersteund met passende bij- en nascholing.

Wat is wijsheid?
Da

n dringt de vraag op: Wat is wijsheid? Is het wijsheid om, in metafore zin, het gras te laten groeien door eraan te trekken? Of: te zorgen voor voedzame bestanddelen opdat het gras sneller groeit? Een interessant dilemma. We kennen de werkzame elementen om te zorgen dat het gras sneller groeit, maar vinden we ook het bijpassend gedrag? De decentralisatie van de Jeugdhulp biedt grootse perspectieven op passende, samenhangende, nabije ondersteuning. De verandering is omvangrijk, veelvormig en betreft zeer veel betrokkenen (tienduizenden!). Het vergt tijd, geduld en ruimte om stapsgewijs te ontwikkelen en verbeteren!

Aan de slag

Dit alles neemt niet weg dat de zes speerpunten, de kern van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, door alle betrokkenen onderschreven wordt en dat de tijd rijp lijkt om hier in samenwerking en erkende onderlinge afhankelijkheid uitvoering aan te geven! 

Meer informatie