Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de rapporten gepubliceerd van de onderzoeken om te komen tot een herijking van het gemeentefonds. Voor het sociaal domein (uitgevoerd door AEF) gaat het om de eindrapportages. Voor het klassieke domein (uitgevoerd door Cebeon) gaat het om een tussenrapport.

Vervolg

Begin 2020 hebben de fondsbeheerders op basis van bovengenoemde resultaten besloten tot uitstel van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds tot 2022. Voor het klassieke deel is namelijk aanvullend onderzoek nodig door Cebeon. AEF heeft de opdracht gekregen om nog een verdiepingsanalyse uit te voeren waarin de grootste uitschieters tegen het licht worden gehouden. 

Onderzoeksbureaus AEF en Cebeon zijn bezig met dit nader onderzoek. Het is de bedoeling om dit in juli 2020 af te ronden, zodat in september bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden over invoering van de nieuwe verdeelmodellen. 

Meer informatie