Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2020 in totaal 61.792 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages.

Meer informatie

De 4 rapportages vindt u op de website van het UWV, via onderstaand nieuwsbericht.