Het rapport Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft exact het vraagstuk binnen de energietransitie weer. Berend de Vries (VNG commissievoorzitter MEM): 'De impact van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is groot.'

Nu verwarmen we onze huizen en kantoren met aardgas, maar wat is het alternatief als we van het aardgas af zijn? Hoe houden we dan het comfort en warmte in onze huizen en kantoren? Welke alternatieve warmtebronnen gaan we inzetten en welke infrastructuur is daarbij nodig? Het zijn complexe vraagstukken waarop nog geen kant-en-klare antwoorden voor zijn. Daardoor is het lastig en risicovol voor gemeenten om vooruitlopend hierop keuzes te maken en sluitende businesscases te realiseren.

Het rapport onderschrijft dit en ziet tevens de wil bij gemeenten om aan de slag te gaan. Berend de Vries: 'Het nieuwe kabinet kan hier een belangrijke sleutelrol in spelen. Met ons aanbod aan het Rijk in de Investeringsagenda willen we juist dit soort patstellingen samen met het nieuwe Kabinet doorbreken en daardoor de energietransitie versnellen.'

Mogelijkheden om te versnellen

In het rapport geven de onderzoekers een aantal mogelijkheden die het Rijk heeft om de noodzakelijke versnelling te realiseren. Zo zou het Rijk de investeringsrisico’s kunnen reduceren door politiek draagvlak te creëren en kan het harde afspraken maken over de manier waarop fossiele warmte wordt vervangen door duurzame warmte. Verder kan het Rijk de winning van geothermie stimuleren, snel duidelijkheid geven welke wijken in de toekomst op een warmtenet worden aangesloten of risicodragend kapitaal beschikbaar stellen. Ook is het mogelijk om het verwarmen met warmtenetten voor de eindgebruikers aantrekkelijker en goedkoper te maken dan verwarmen met aardgas. Berend de Vries: 'daarom zetten wij in op een gelijkwaardige samenwerking. Ieder vanuit zijn eigen kracht. Het Rijk om belemmeringen en aarzelingen weg te nemen uit de wet- en regelgeving. En de decentrale overheid het initiatief te laten nemen bij de uitvoering.'

Meer informatie