Gemeenten kunnen veel aan elkaar hebben bij het veiliger en in de volle breedte van de organisatie invoeren van datagedreven sturen. Dat concluderen onderzoekers van Berenschot in een rapport in opdracht van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Gemeenten staan voor de vraag welke kansen datagedreven sturing biedt en hoe ze hier effectief op in kunnen spelen. In februari 2017 sprak de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (D&I) de wens uit om een nadere beschouwing uit te laten voeren, als onderdeel van de Digitale Agenda 2020. Deze verkenning is nu uitgevoerd door Berenschot onder de titel ‘Datagedreven sturing bij gemeenten’.

Samenwerking

Belangrijkste conclusie is dat gemeenten er actief mee aan de slag moeten en vooral ook samen moeten optrekken om zoveel mogelijk van elkaar te leren. Gemeenten verschillen sterk in hoe ver zij al zijn met datagedreven sturing en binnen de organisaties die voorop lopen zijn er ook nog grote verschillen per organisatie-onderdeel. In geen van de gemeenten die meededen aan het onderzoek is datagedreven sturing al breed verankerd, stellen de onderzoekers.

Risico's

Gemeenten zullen zich ook moeten buigen over de risico's die met datagedreven werken gepaard gaan, zoals privacyschendingen, informatieveiligheid en eigenaarschap van data. Ook op dit vlak zouden gemeenten volgens de onderzoekers baat hebben bij samenwerking. In het stimuleren van de samenwerking zowel bij de invoering als het scheppen van randvoorwaarden om risico's te beperken zien de onderzoekers een taak voor de VNG.

Belangrijke ontwikkeling

De betrokken portefeuillehouders in de commissie D&I onderschrijven de conclusies en adviezen van het rapport. Voorzitter Franc Weerwind: 'Datagedreven sturing bij gemeenten is een zeer belangrijke ontwikkeling waar we als gemeenten zelf en als gemeenten gezamenlijk verder mee aan de slag moeten.'

Meer informatie