In de maand september houdt Samen Organiseren een aantal regionale bijeenkomsten over het thema ‘informatiesamenleving en de nieuwe vraagstukken voor de (lokale) overheid'.

Aan bod komen de rollen van raadsleden en raadsgriffiers, kennis en capaciteit bundelen, en het benutten van de innovatiekracht van gemeenten. In de bijeenkomsten is ook ruim aandacht voor Samen Organiseren en het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

​De exacte data, locaties, informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden volgen zo snel mogelijk, via de VNG Agenda en het VNG Weerkoverzicht.

Meer informatie