De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG houden voor de veiligheidsregio’s een ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s.

Het bestuur van de VNG bespreekt vervolgens op 6 juli 2017 de uitslag van de ledenraadpleging en besluit dan of de VNG het akkoord bekrachtigt en de afspraken definitief worden.

Principeakkoord

Op 25 maart heeft de Brandweerkamer van de VNG met FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB een principeakkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht. De leden van de Brandweerkamer, de Raad Directeuren Veiligheidsregio en de Raad van Brandweercommandanten zijn meegenomen in het proces en geïnformeerd over de inhoud van de afspraken.

De Brandweerkamer heeft met het principeakkoord bereikt dat:

  • Er inkomenszekerheid is voor medewerkers die gebruikmaken van het FLO-overgangsrecht
  • De nieuwe afspraken leiden tot een financieel verantwoorde regeling van het FLO-overgangsrecht
  • De afspraken maatschappelijk verantwoord en uitlegbaar zijn, omdat door de meeste medewerkers net als andere Nederlanders twee jaar langer wordt doorgewerkt, gegeven het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar
  • De bedrijfsvoering vereenvoudigd wordt

Meer informatie