De komende maanden wordt er gewerkt aan een nieuwe model Verordening leerlingenvervoer. U kunt hieraan meewerken door een vragenlijst in te vullen.

De model Verordening krijgt een Handreiking, die creatieve oplossingen en voorbeelden aanreikt voor het omgaan met de complexiteit in het leerlingenvervoer, die er sinds de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg is. De handreiking wordt voorzien van een stappenplan, die gemeenten kan helpen om deze strategische processen op te pakken.

Onderzoek door Carolien Aalders

Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer voert het proces uit om te komen tot een nieuwe model Verordening Leerlingenvervoer, handreiking en stappenplan voor de VNG. Voor dit proces haalt Carolien Aalders informatie op vanuit verschillende kanalen zoals de gemeenten, het VNG-forum leerlingenvoer, de Samenwerkingsverbanden en andere stakeholders.