De Raad van State heeft een advies met positief eindoordeel uitgebracht over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging. Minister De Jonge (VRO) schrijft aan de Eerste Kamer dat hij op korte termijn delen van het stelsel in werking laat treden zodat de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging formeel kan starten.

De minister schrijft dit in een brief waarin hij de Eerste Kamer informeert over het advies van de Raad van State. In de nota van toelichting bij het advies is aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

De finale afweging over inwerkingtreding van het volledige stelsel heeft in maart plaats. De beoogde inwerkingtreding datum van de Wkb en de Omgevingswet is 1 januari 2023. 

Meer informatie