'Kijk of er afspraken te maken zijn over de inhoudelijke kaders, ga na welke afspraken er zijn gemaakt over de procedurele kaders, zoek elkaar op en werk samen.' Dat zijn de adviezen van Marcel Boogers aan gemeenteraden als het gaat over de regionale energiestrategie (RES). 

Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van Universiteit Twente, legt in het videocollege ‘De rol van de raad bij de RES’ uit hoe raadsleden invloed kunnen uitoefenen op de RES.

Creëer draagvlak

De maatregelen van de RES zullen diep ingrijpen in het leven van de burgers, Boogers raadt daarom aan draagvlak te creëren. Hij adviseert raden niet alleen naar de lokale belangen te kijken, maar ook oog te houden voor de belangen in de regio en te zorgen dat alle maatschappelijke tegenstellingen op tafel komen. 

Meer informatie

Zie ook