De afgelopen periode kreeg een aantal gemeenten te maken gehad met overlast van asielzoekers. Gemeenten die het betreft, wendden zich met de overlastklachten onder andere tot staatssecretaris Mark Harbers (JenV).

De staatssecretaris liet weten het  belangrijk te vinden dat deze overlast wordt aangepakt, overlast gevend gedrag wordt ook door de staatssecretaris ontoelaatbaar geacht. Vandaag stuurde hij het lokaal bestuur hierover een brief.

Quick Reference Card

Om inzicht te geven in de handelingsperspectieven en maatregelen voor partijen betrokken bij overlast, heeft de staatssecretaris een Quick Reference Card ontwikkeld. Daarnaast nodigt hij partijen uit om casuïstiek te blijven delen.

Mogelijkheden om overlast tegen te gaan

Met bestaande wet en regelgeving (mits goed en adequaat toegepast) en goede samenwerking door alle betrokken partijen, kan al in veel gevallen effectief worden opgetreden. Een goede lijn naar het lokaal gezag is echter essentieel. Daar waar oplossingen ontbreken, is het van belang dat alle partijen elkaar steunen bij het proactief zoeken naar (grensverkennende) mogelijkheden om overlast te beperken en of tegen te gaan.

Meer informatie