Zijn de bedragen uit de kabinetsbrief ‘nieuw’ geld of waren deze al verwerkt in de macrobudgetten BUIG? Is het hogere macrobudget BUIG gegarandeerd? De VNG heeft deze en andere vragen beantwoord in het document 'Q&A’s bij de kabinetsreactie en motie over ROB advies BUIG.'

Tijdens de BALV van 30 november wordt onder andere gesproken over de kabinetsreactie op de tijdens de ALV aangenomen moties over de financiën sociaal domein.

Meer informatie

Zie ook