Binnen dit vervoersnetwerk gaan de verschillende vervoersbedrijven de komende jaren steeds intensiever samenwerken

Op 3 december organiseerde Publiek Vervoer Groningen en Drenthe een symposium in het bijzijn van de staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Hoe ziet die samenwerking er precies uit?

Waar dat kan worden ritten gecombineerd, rijden ze ook over de regiogrenzen heen en kunnen ze -als ze toch die kant uit rijden- elkaars reizigers meenemen. Dus komen we in de toekomst minder 'lege' busjes en taxi's tegen. Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de samenwerkingsorganisatie van en het kenniscentrum voor gemeenten op gebied van publiek vervoer. De organisatie verzorgt het contractbeheer voor de overheden, het relatiebeheer met de vervoerders en beheert het gezamenlijke klachtenloket.

Ook in uw gemeente?

De VNG gaat komend jaar onderzoeken hoe we gemeenten kunnen begeleiden bij het integreren van vervoersstromen. Ons standpunt is dat er vanuit bestaande wetgevingen voor doelgroepen- en leerlingenvervoer gezocht kan worden naar poreuze randen om dit te optimaliseren. Publiek vervoer Groningen en Drenthe is deze beweging nu gestart. Onze klankbordgroep leerlingenvervoer zal bespreken waar de modelverordening leerlingenvervoer als basis gebruikt kan worden voor het vervoer onder de Jeugdwet.

Complimenten

Tijdens het symposium nam Harald Bouman afscheid als voorzitter van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. Hij wordt burgemeester in de gemeente Noordoostpolder. Staatssecretaris van Veldhoven sprak tijdens het symposium haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de wijze waarop zij de reiziger centraal stellen: 'De schaal waarop het is aangepakt en u gedurfd heeft het op een andere manier te doen, is echt uniek en daar mag u hartstikke trots op zijn.' Ook de VNG complimenteert Publiek Vervoer met de beweging om het publiek vervoer anders te gaan organiseren. 

Meer informatie