Gemeenten en archiefinstellingen inzicht te geven hoe zij de digitale archieffunctie kunnen verbeteren, ontwikkelingen kunnen versnellen en praktisch toepasbaar te maken. Dat is het doel van het VNG Realisatie project ‘Digitale Archieven op orde’.

Randvoorwaarde openbaarheid en privacy

Het op orde brengen van digitale informatie wordt voor de gemeente steeds belangrijker als randvoorwaarde om de Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit te voeren. De informatie moet duurzaam en toegankelijk worden gearchiveerd om gemakkelijk gevonden en geraadpleegd te worden.

Archiefarrangementen

In het project wordt gewerkt aan bewustwording en het creëren van inzicht in ontwikkelingen en wetgeving die invloed hebben op de digitale archieffunctie. Dit door middel van archiefarrangementen (implementatiescenario’s) waarmee inzicht wordt gegeven in de te maken keuzes. Gemeenten worden ondersteund door praktische handreikingen en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten te tonen zodat ze zelf deze kunnen prioriteren en inzetten.

Uit te voeren activiteiten in 2019

  • Regionale kennis- en werkbijeenkomsten
  • Ontwikkelen archief arrangementen digitale archieven op orde
  • Ophalen en ontwikkelen best practices en praktijkvoorbeelden
  • Kennisinfrastructuur: gebundelde informatie op platforms als het Kennisnetwerk Informatie- en Archieven (KIA) van het Nationaal Archief.

Meer informatie