Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van de VNG wordt eind 2018 afgesloten. Programmamanager Suzanne Jansen is blij met wat in de afgelopen ruim twee jaar samen met de gemeenten is bereikt, en ook met de nieuwe Wet inburgering.

Met de grote instroom van asielzoekers lag in 2015 de opgave vooral in het creëren van draagvlak voor het openen van AZC’s en in huisvesting. Snel daarna spraken Rijk en gemeenten af dat er specifiek aandacht voor de gezondheid van statushouders moest komen.

Integraal werken

In 25 regio’s gingen regiocoördinatoren het land in om gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van een integrale aanpak voor de gezondheid en het welzijn van statushouders. Tegelijkertijd startte er een programma voor verdere kennisontwikkeling en -deling, uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

Suzanne is blij dat gemeenten met de nieuwe Wet inburgering de regie op dit thema weer terug krijgen en daarmee de mogelijkheid om integraal te werken. Hierdoor is nieuwe dynamiek en energie in het land ontstaan, waar de komende jaren op doorgepakt kan worden.

Meer informatie

Lees het volledige interview met Suzanne Jansen.