Tot 16 april kunt u meepraten over het nieuwe programma Interreg IV, voor de periode van 2021 tot 2027. Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. 

Het programma richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en in het bijzonder de Structuurfondsprogramma's. Interreg cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrumenten te verbeteren. Tijdens de nieuwe programmaperiode 2021-2027 blijft Interreg de interregionale samenwerking tussen regio's uit heel Europa ondersteunen. 

Praat mee over de nieuwe programmaperiode door mee te doen aan de survey. Deze sluit op 16 april 2021. 

Meer informatie