De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.

Lokale bestuurders krijgen on- en offline hulp bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten. Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de VNG.

We zijn op zoek naar betrokken lokale bestuurders om met ons mee te denken over dit thema. Doet u mee? Kom dan in ieder geval naar de startbijeenkomst op 2 oktober in Amersfoort.

Wat gaan we doen?

We organiseren in 2019 en 2020 ontmoetingen tussen lokale bestuurders in een reeks van thematische bijeenkomsten, met een start in Amersfoort. De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met de Nacht van de Verscheidenheid, waarbij we de oogst van dit programma opmaken.

Online ontsluiten wij interessante publicaties en voorbeelden, doen wij verslag van de bijeenkomsten en volgen wij enkele wethouders bij hun bestuurlijke opgaven rond het vraagstuk van diversiteit.

Bijeenkomst 2 oktober

Hoe kan lokale identiteit bijdragen aan een inclusieve gemeente? Kunnen de lokale aardigheden en eigenaardigheden helpen om te verbinden in verscheidenheid? Wat is daarbij mijn rol als lokale bestuurder? Deze en andere vragen passeren de revue op woensdag 2 oktober in Amersfoort. Met inleidingen van prof. Maurice Crul, wethouder Cees van Eijk en burgemeester Lucas Bolsius.

Meer informatie

Op vng.nl vindt u informatie over het programma Divers & Inclusief. Het onderwerp wordt steeds aangevuld.