In maart bezocht een delegatie van de VNG de Proeftuin in Amsterdam Westerpark. Dit initiatief van SamenBeter focust op gezondheidsbevordering in de wijk. De VNG is geïnteresseerd in vernieuwende initiatieven die aansluiten bij lokale wensen van bewoners, en de rol van gemeenten hierin.

SamenBeter

Een Proeftuin van SamenBeter is online, maar wordt gekoppeld aan een fysiek gebied: een bepaalde wijk. Het doel is om een ecosysteem te creëren dat gezond gedrag faciliteert, met behulp van ICT-systemen. Zo kunnen burgers (cliënten), ervaringsdeskundigen, ondernemers, zorgverleners en instellingen op een nieuwe manier samenwerken.

Vernieuwend initiatief

Wat SamenBeter zo vernieuwend maakt, is de directe link met lokale initiatieven. In vijf weken wordt onder bewoners, zorgverleners, instellingen en leveranciers gevraagd welke aanvullende ICT-toepassingen de wijk verder kunnen helpen. Volgens wordt de belangrijkste hiervan uitgewerkt.

Van elkaar leren

SamenBeter is een lerende omgeving, waarin de Proeftuinen in uitwisseling leren van elkaars ervaringen en valkuilen. In gezamenlijke workshops worden ze gecoacht op de vier transformatieprincipes:

  • Het creëren van een ecosysteem voor positieve gezondheid
  • Het ontwerpen van nieuwe samenwerkingsverbanden
  • De inzet van ICT
  • Nieuwe financieringsmodellen

Goed voorbeeld

Proeftuin Westerpark is geïnitieerd door GGZ-instelling Arkin, die hier samenwerkt met wijkinitiatieven. In de proeftuin gebeurt veel: dankzij de cliëntvertegenwoordiging van Arkin  heeft de cliënt zelf meer regie over zijn/ haar leven. Ook vinden cliënten begeleid werk bij aangesloten sociale plaatsen in de wijk, zoals Brouwerij de Prael en Restaurant Freud. Daarnaast is het financieringsmodel op de schop. Onder ‘Meer informatie’ wordt de Proeftuin Westerpark verder uitgelegd.  

Rol gemeenten

De rol van de gemeente is die van spin in het web: niet leidend maar betrokken en faciliterend. Er wordt gefocust op het optimaal benutten van wat er al is in de wijk. De zogenaamde schotten tussen verschillende instanties moeten weg, en dat vraagt om flexibiliteit. Dit vraagt ook om een andere manier van financiering, zowel van gemeentelijk geld als van verzekeringen.

Toekomst sociaal domein/ zorg?

De VNG is enthousiast over deze manier van gezondheidsbevordering en werken in de wijk en ziet veel raakvlakken met de maatschappelijke opgave waar gemeenten voor staan: samen met burgers en betrokken partijen werken aan wijken die gezond gedrag stimuleren en versterking van lokale steunstructuren met behulp van slimme technologieën die mensen verbindt.

Meer informatie