Mensen raken soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt, of zijn letterlijk of figuurlijk even ‘de weg kwijt’. Door (te) veel prikkels of een stresssituatie kunnen zij dan in paniek raken. Voor omstanders is het soms onduidelijk hoe zij in deze situaties het beste kunnen handelen.

Om te kunnen doen ‘wat werkt’ in zo’n situatie is NS in november 2020 gestart met een proef met de Hulpkaart op de stations Hengelo en Enschede. Die aanpak wordt nu uitgebreid naar station Leeuwarden. Dat sluit mooi aan bij andere ontwikkelingen in Friesland, waar ook gemeenten al aan de slag zijn gegaan met de Hulpkaart.

Aan de slag

NS heeft deze proef voorbereid met MEE Friesland en VLOT (het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam). Op 1 juni kan gestart worden op station Leeuwarden. Doel is om de juiste hulp te kunnen bieden aan kwetsbare personen op de stations en overlast voor reizigers en personeel te verminderen.

De proef is bedoeld om NS-medewerkers Veiligheid & Service meer handelings-perspectief te bieden en waar mogelijk escalaties te voorkomen. NS-medewerkers kunnen vragen of iemand een hulpkaart heeft. Ook kunnen ze wijzen op de mogelijkheid om een Hulpkaart te laten maken. MEE Friesland staat dan klaar om hen daarbij behulpzaam te zijn.

Station Leeuwarden: start per 1 juni

De NS-medewerkers Veiligheid & Service hebben deelgenomen aan een training gegeven door MEE en een ervaringsdeskundige. In de training is aandacht besteed aan de Hulpkaart, aan de beleving van mensen met verward gedrag en aan meer handelingsperspectief. Er is enthousiasme om aan de slag te gaan en het team heeft inmiddels een lokale ‘ambassadeur’.

Adviseurs van VLOT leveren projectondersteuning bij de proef en zorgen voor concrete communicatieproducten, zoals een visuele procesplaat die de NS-medewerkers Veiligheid & Service helpt om uitvoering te geven aan de stappen in het proces.

Wat is de Hulpkaart?

De Hulpkaart is een eenvoudig opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas waarop staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart ontvangen wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft, en geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

Meer informatie

  • Meer weten over de Hulpkaart? Neem dan een kijkje op www.hulpkaart.nl hier vindt u ook een video over de Hulpkaart en het belang daarvan vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige
  • Meer weten over de proef? Neem contact op met pauline.zwart@vlot.nl of Laura.Boelsma@NS.NL.

De proef is een samenwerking tussen NS , MEE Friesland en VLOT.

Zie ook