De Hervormingsagenda Jeugd wordt door de VNG samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals opgesteld. Deze 5 partijen (de 'vijfhoek') hebben dinsdag 28 en woensdag 29 september tijdens een kick-off het proces voor de Hervormingsagenda Jeugd verder uitgewerkt.

Het proces

De vijfhoek heeft afgesproken om in december 2021 een concept-Hervormingsagenda gereed te hebben. De definitieve Hervormingsagenda Jeugd moet 1 februari 2022 klaar zijn. De VNG betrekt gemeenten bij de totstandkoming van de concept-Hervormingsagenda. De concept-Hervormingsagenda wordt uitgewerkt door acht werkgroepen met de thema’s: 

  • Reikwijdte 
  • Inkoop en administratieve lasten 
  • Kwaliteit en effectiviteit 
  • De toegang 
  • Regionalisering 
  • Kennisinfrastructuur, c.q. Leren & Ontwikkelen 
  • Interbestuurlijke en financiële kaders 
  • Data en monitoring 

Overeenstemming per thema moet uiteindelijk leiden tot een totale conceptagenda. 

Betrokkenheid gemeenten 

Een ambtelijke meedenkgroep komt elke 3 weken bij elkaar. Daarnaast worden de J42 en BJ42  elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Op 10 december is er een extra BJ42 dat eenmalig wordt opengesteld voor alle wethouders Jeugd (i.p.v. de 42).

Vragen? Stuur een mail naar: J42@vng.nl.

Toelichting Leonard Geluk

In het weekjournaal van 1 oktober geeft Leonard een toelichting op het proces om tot een Hervormingsagenda Jeugd te komen.

Meer informatie