De VNG spant zich in om samen met gemeenten tot afspraken te komen met de Belastingdienst over een aantal proefprocedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) over reclameopbrengsten. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

In overleg met de Belastingdienst startte een aantal gemeenten proefprocedures. Een kerngroep Vpb reclameopbrengsten van gemeenten is in het leven geroepen om dergelijke proefprocedures te ondersteunen. Het idee is dat de rechtspraak te zijner tijd voldoende duidelijkheid geeft, waarna de bezwaarschriften van gemeenten zonder veel werk kunnen worden afgedaan. De afgelopen weken was er hierover ruis binnen en met de Belastingdienst. Reden voor nadere informatie.

Inspanningen van de VNG tot zover

Bij de VNG hebben 7 gemeenten zich gemeld die willen gaan procederen. Het gaat om: Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Nijmegen, Ede en Delft. Iedere gemeente heeft de mogelijkheid een zelfstandig verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om voor de vaststelling van de eigen fiscale positie rond reclame-activiteiten aan te sluiten bij de uitkomst van een procedure die door een andere gemeente wordt gevoerd. De Belastingdienst zal dat verzoek beoordelen. Die mogelijkheid is afhankelijk van de keuzes die de Belastingdienst daarin maakt.

Bezwaar

Wanneer uw gemeente een definitieve aanslag vennootschapsbelasting ontvangt/heeft ontvangen, is het belangrijk om tijdig en juist (pro forma) bezwaar aan te tekenen. Dit om uw rechten veilig te stellen. In dat bezwaarschrift kunt u dan verzoeken om de behandeling aan te houden. Het is van belang om het bezwaarschrift te motiveren. Het modelbezwaarschrift wordt daartoe binnenkort aangevuld.

De Belastingdienst kan overgaan tot het aanhouden van bezwaren van die gemeenten die de wens hebben geuit niet zelf te willen procederen, maar de uitkomst van een vergelijkbare procedure af te willen wachten om daarbij aan te sluiten. Op dit moment acht de Belastingdienst dat nog niet opportuun. Voorlopig zal de Belastingdienst daarom, wanneer een gemeente verzoekt tot aanhouden van een bezwaar, in overleg treden met de gemeente over de behandeling van dat verzoek. Het kan zijn dat de behandeling van dat verzoek enige tijd in beslag neemt. Daarom kunnen in overleg met u de beslistermijnen op het bezwaar worden verlengd totdat eventueel kan worden overgegaan tot het aanhouden van bezwaren. De VNG schat dat dit een aantal maanden kan duren.

Geen uitgebreide vragenbrieven meer

Om op termijn – nadat er een aantal uitspraken van rechters bekend is – efficiënt verder te kunnen gaan met de afhandeling van de bezwaren heeft de Belastingdienst nu een minimum aan gegevens nodig van elke gemeente. In de eerste plaats wil de Belastingdienst antwoorden op alle vragen uit de beperkte vragenbrief. Daarnaast wil de Belastingdienst een goed onderbouwd bezwaarschrift.

Heeft u al een uitgebreide vragenbrief ontvangen? Dan hoeft u die in beginsel niet helemaal te beantwoorden. U kunt uw lokale inspecteur dan vragen om een verkorte vragenbrief. In beginsel, want gemeenten waarmee de Belastingdienst de procedure voortzet, kunnen een meer uitgebreide vragenbrief verwachten.