De HR21 organisatie heeft de bestaande procedureregeling geactualiseerd. Deze modelregeling is van belang voor gemeenten en organisaties die zijn aangesloten bij het gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR21.

Deze actualisering was nodig in verband met het van kracht worden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Cao Gemeenten per 1 januari 2020. De geactualiseerde procedureregeling wordt per 1 september 2019 opgenomen in de applicatie van HR21.

Meer informatie